จัดงานศพพระราชทานเพลิงสไตล์สวนหน้าหีบศพ วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จัดสวนพิธีศพหน้าหีบทองพระราชทาน จัดสวนประดับในงานศพพระราชทานเพลิง จัดงานศพอย่างสมเกียรติราคาไม่แพง แพ็คเกจจัดงานศพราคาประหยัด ดอกไม้งานศพแบบสวน ดอกไม้หน้าเมรุ แบบที่ 4